Відкриття закладу:
Договір публічної оферти

Дата останньої зміни: 14.12.2021

За цим Договором одна сторона Виконавець з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти — Замовник, з другої сторони, надалі спільно іменовані — Сторони, уклали цей Договір публічної оферти (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, що є офіційною публічною пропозицією про надання комерційних послуг у сфері гастробізнесу.

Замовник повністю усвідомлює, що Виконавець може в будь-який момент відмовити в наданні Послуг, у разі порушення Замовником умов цього Договору, а також в будь-яких інших випадках, в тому числі, і без пояснення причин.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договірні відносини між Виконавцем і Замовником оформлюються в вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Веб-сайту https://docx.ua/ у відповідному розділі кнопки Записатися на консультацію означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.

1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з цим Договором Замовник приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати послуги Виконавцем, відповідальності за недобросовісний Замовлення і за невиконання умов цього Договору.

1.3. Цей Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку Записатися на консультацію, яким Замовник дає згоду здійснити покупку послуги Виконавця і діє до моменту отримання Замовником послуги від Виконавця і повного розрахунку з ним.

1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони вибирають і, в разі необхідності, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, які встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» — публічний договір, зразок якого розміщено на Веб-сайті https://docx.ua/ і застосування якого є обов’язковим для всіх Виконавців, що містить пропозицію Виконавця про придбання послуги, опис якої розміщено на Веб-сайті https://docx.ua/, спрямоване невизначеному колу осіб, у тому числі Замовникам.

«Акцепт» — прийняття Замовником пропозиції виконавця про придбання послуги, опис якої розміщено на Веб-сайті https://docx.ua/, шляхом додавання запису на консультацію через сайт.

«Послуга» — послуга надання консультації чи оформлення документів для відкриття закладу;

«Замовник» — будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які відвідали Веб-сайт https:/docx.ua/ і мають намір придбати ту чи іншу послугу.

«Виконавець» — будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які є власниками або розповсюджувачами послуги і за допомогою Веб-сайту https://docx.ua/ мають намір її продати.

«Замовлення» — належним чином оформлена і розміщена на Веб-сайті https://docx.ua/ заявка Замовника на покупку Послуги, адресованої Виконавцю.

«Законодавство» — встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором продати Послугу на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту https://docx.ua/, а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, купити Послугу і сплатити за неї гроші.

3.2. Виконавець і Замовник підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною або удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску або обману.

3.3. Виконавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають і діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на реалізацію Послуги без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, і зобов’язується нести відповідальність в разі порушення прав Замовника в процесі виконання цього Договору та реалізації Послуги.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Продавець зобов’язаний:
виконувати умови цього Договору
виконувати замовлення Замовника в разі надходження оплати від Замовника;
надати Послугу відповідно до обраного зразком на відповідній сторінці Веб-сайту https://docx.ua/, оформленим замовленням і умов цього Договору;
повідомити покупця про можливу додаткову комісії при оплаті європейських замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro шляхом інформування в даному договорі.

4.2. Виконавець має право:
в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Замовника умов цього Договору.

4.3. виконавець:
Суб’єкт господарювання з числа осіб, що пропонують до придбання на Веб-сайті https://docx.ua/ Послугу за єдиними погодженими правилами, викладеними в цьому договорі публічної оферти.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Виконавець зобов’язаний:
своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору;
ознайомитися з інформацією про Послуги, розміщеної на Веб-сайті https://docx.ua/;

5.2. Замовник має право:
оформити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://docx.ua/;
вимагати від Виконавця виконання умов цього Договору;
на інформування про можливу додаткову комісії при оплаті європейських замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6. Покупець самостійно оформляє замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://docx.ua/ шляхом натискання кнопки Записатися на консультацію, або зробивши замовлення по електронній пошті, або за номером телефону, зазначеному в розділі контактів Веб-сайту https://docx.ua/.

ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна Послуги визначається Виконавцем і вказується на відповідній сторінці Веб-сайту https://docx.ua/. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Послуг поміщених в віртуальну корзину.

7.2. Вартість Замовлення може змінюватися в залежності від ціни, кількості наданих Послуг.

7.3. Покупець може оплатити замовлення наступними способами:
за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець оплачує замовлення протягом трьох днів з дати отримання рахунку в розмірі 100% передоплати).
кредитною картою наступного типу:
Visa
Visa Electron
Mastercard
Mastercard Electronic
Maestro

ФОП Хащевич Аліна Олександрівна. Контакти: Україна, 03170, м.Київ, вулиця
Жмеринська, 6, кв.205

оплата за допомогою інвойсу LiqPay
будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем.

Примітка. При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії емітентом цієї карти, зокрема при оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень емітентами карт Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro. При натисканні на сторінці Веб-сайту https://docx.ua/ у відповідному розділі кнопки Записатися на консультацію означає, що Продавець повідомив Покупця про можливість стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень, емітентом карти Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним міжнародним та українським законодавством.

8.2. У разі виникнення суперечок, пов’язаних з виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів про стягнення заборгованості з Замовника, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії – 7 (сім) календарних днів з дати її отримання. По спорах у зв’язку зі стягненням заборгованості з Замовника дотримання претензійного порядку не потрібно.

8.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або в зв’язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді відповідно до міжнародного та українського матеріального і процесуального права.

ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов’язань, за винятком зобов’язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, які дійсно перебувають поза контролем такої сторони, які настали після укладення цього Договору, носять непередбачуваний і невідворотний характер.

До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподілу, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання даного Договору.

9.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов’язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарных дней предоставить другой Стороне подтверждение форс-мажорных обстоятельств. Таким подтверждением будет справка, сертификат или другой соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств.

9.3. Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов’язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перерахованих обставин.

9.4. Якщо через дії обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором продовжується більше трьох місяців, кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.

Незважаючи на наступ форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

ІНШІ УМОВИ

10.1. Інформація, яку надає Замовником є ​​конфіденційною. Інформація про Виконавця використовується виключно в цілях виконання його Послуги.

10.2. Власним акцептування Договору або реєстрацією на Веб-сайті https://docx.ua/ (заповнення реєстраційної анкети) Замовник добровільно дає згоду на збір і обробку своїх персональних даних з подальшою метою: дані, які стають відомі, будуть використовуватися в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, розсилки телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-який інший інформації про діяльність Веб-сайту https: // sgurina. com /.

Для цілей, передбачених цим пунктом, Виконавець мають право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Замовника, а також відправлятися sms-повідомлення, здійснюватися дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.

10.3. Замовник дає право здійснювати обробку його персональних даних, в тому числі: поміщати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміна (у міру необхідності). Виконавець зобов’язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якої третьої сторони (крім передачі даних пов’язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Виконавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов’язковий запит компетентного державного органу).

10.4. У разі небажання отримувати розсилку, Замовник має право звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, направивши його на поштову або електронну адресу.

10.5. Виконавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Замовником при оформленні замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації.